Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00036

LOVE BEAUTY & PLANET

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om flerordsmerket mangler særpreg for varene i klasse 3. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Klagen ble tatt til følge, og merket kan gå til registrering.