08.05.2023

little peanut monster

VM 22/00094

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b og § 4 andre ledd. Spørsmålet i saken er om ordmerket LITTLE PEANUT MONSTER krenker klagers rettigheter til registrerte og/eller innarbeidede merker som alle inneholder elementet MONSTER. Klagenemnda finner at klagers kombinerte merke er innarbeidet og velkjent her i riket, men at det ikke er risiko for at LITTLE PEANUT MONSTER utløser en assosiasjon til klagers velkjente merke. Klagenemnda vurderer kjennetegnslikheten som svak, og at merkene gir helt ulike forestillingsbilder. Etter Klagenemndas syn er det heller ikke forvekslingsfare mellom LITTLE PEANUT MONSTER og klagers registrerte merker. Klagen ble forkastet.