Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00122

LITAGO

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven §§ 37 og 38. Spørsmål om for hvilke varer i klasse 29 og 30 ordmerket LITAGO var tatt i reell bruk for, og for hvilke varer registreringen skulle opprettholdes for. Det var sendt inn noe mer dokumentasjon for Klagenemnda enn for Patentstyret. Klagenemnda kom til at det var påvist reell bruk for muffins i klasse 30, i tillegg til de varene Patentstyret anså at merket var tatt i reell bruk for. Ordmerkeregistreringen ble derfor opprettholdt for den varefortegnelsen Patentstyret la til grunn, samt for muffins. Merket ble også opprettholdt for synonymene drikker av melk eller hovedsakelig av melk i klasse 29, og spise-is i klasse 30. Klagen ble dermed tatt delvis til følge.