Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00094

LIFE.TO THE FULLEST.

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om flerordsmerket LIFE. TO THE FULLEST. mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 5, 9, 10, 16, 29, 35, 42, 44 og 45. Klagenemnda kom til at merketeksten kun fremsto som en oppfordring eller invitasjon til å leve livet til det fulle, noe som er et typisk reklamemessig utsagn som kan benyttes om nært sagt alle varer og tjenester. Klagenemnda fant at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og at merket derfor ikke oppfyller et varemerkes garantifunksjon. Klagen ble ikke tatt til følge.