Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00079

L. GALLARDO (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 16 bokstav c. Navneloven § 3. Spørsmål om det kombinerte merket L. GALLARDO inneholder noe som er egnet til å oppfattes som et beskyttet etternavn. Det er 16 personer i Norge som har etternavnet GALLARDO, og det er derfor beskyttet etter navneloven. Merket som helhet, med initial og utformet som en signatur, gjør at merket vil bli oppfattet som et navn. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.