21.08.2017

KRAKEN BEAST

VM 17/00001

Varemerke. Klage i innsigelsessak. Varemerkeloven § 16 a. § 4 første ledd. Spørsmål om ordmerket KRAKEN BEAST var forvekselbart med de tidligere registrerte ordmerkene UNLEASH THE BEAST!, UNLEASH THE ULTRA BEAST!, REHAB THE BEAST!, og UNLEASH THE CAFFEINE FREE BEAST for «rom» i klasse 33. Klagenemnda kom i motsetning til Patentstyret til at det forelå en lav grad av vareslagslikhet. Videre kom Klagenemnda til at merkene har en lav grad av visuell og fonetisk likhet og anses som helhet ikke egnet til å forveksles. Klagen ble forkastet, og registreringen av KRAKEN BEAST ble opprettholdt.