Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00058

Knäcker

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om KNÄCKER er særpreget for varer og tjenester i klasse 29, 30 og 31. Klagenemnda kom til at merket som helhet er egnet til å skille klagers varer fra andre næringsdrivendes varer og tjenester. Det er ikke sannsynlig at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket som en uvesentlig omskriving av det tyske ordet «knacker» som betyr «knakkpølse», men heller som et særpreget kjennetegn. Klagen ble tatt til følge.