03.10.2017

k + s

VM 17/00013

Patentstyrelova § 9. Sakskostnader. Innklaget ble tilkjent sakskostnader i Patentstyret etter at krav om slettelse ved administrativ overprøving ikke ble tatt til følge. Klagen gjelder utelukkende sakskostnadsspørsmålet. Klagen ble ikke tatt til følge, og innklaget ble tilkjent sakskostnader også for Klagenemnda.