Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00042 og 18/00046

JUVEDERM

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 37. Spørsmål om registreringen av ordmerket JUVEDERM helt eller delvis skulle slettes for varer i klase 5 og 10 på grunn av manglende bruk. Begge parter har klaget Patentstyrets avgjørelse inn for Klagenemnda. Klagenemnda kom i likhet med Patentstyret til at det ikke var dokumentert bruk av merket for de aktuelle varene i klasse 10, kun for varene i klasse 5. Klagene ble forkastet, og registreringen slettet for «dermiske implantater, herunder visko-supplementære substanser for medisinsk bruk, beregnet for utfylling av rynker eller volumøkning.» i klasse 10.