30.03.2022

JUMPKING

VM 21/00128

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven §§ 37 og 38. Spørsmål om for hvilke varer i klasse 28 og 35 ordmerket JUMPKING var tatt i reell bruk for, og for hvilke varer registreringen skulle opprettholdes for. Det var sendt inn mer dokumentasjon for Klagenemnda enn for Patentstyret. Klagenemnda kom til at det var påvist reell bruk for trampoliner i klasse 28. Klagen ble dermed tatt delvis til følge.