07.06.2017

Juice PLUS+ (komb.)

VM 17/00032

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første, andre og tredje ledd. Spørsmål om det kombinerte merket JUICE PLUS+ er særpreget for varer i klasse 5 og 29, evt. om det har tilslitt seg særpreg gjennom bruk. Klagenemnda kom til at merketeksten vil oppfattes å være beskrivende for varenes art og kvalitet og mangler i tillegg særpreg. Den figurative utformingen tilfører ikke tilstrekkelig særpreg. Det er heller ikke tilstrekkelig godtgjort at merket har tilslitt seg særpreg gjennom bruk. Klagen ble forkastet.