01.09.2017

JIPPI UTVIKLET I SAMARBEID MED

VM 16/00219

Varemerke. Klage i innsigelsessak. Varemerkeloven § 16 a, jf. §§ 3 tredje ledd og 4 første ledd. § 16 b. Spørsmål om de kombinerte merket JIPPI UTVIKLET I SAMARBEID MED ERNÆRINGSEKSPERTER var forvekselbart med det uregistrerte registrerte merket JIPPI, evt. om søknaden var innlevert i strid med god forretningsskikk. Klagenemnda kom til at klager verken har en registrert eller innarbeidet rettighet til varemerket JIPPI. Innklagedes registrering av det kombinerte merket JIPPI var dermed ikke i strid med varemerkeloven § 16 a. Klagenemnda kom videre til at innleveringen av søknaden ikke hadde skjedd i strid med god forretningsskikk, jf. varemerkeloven § 16 b, da klager ikke hadde sannsynliggjort at innklagede hadde kjennskap til klagers tidligere bruk av merket. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.