15.09.2017

JAFFA

VM 16/00007

Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 37. Spørsmål om sletting av ordmerket JAFFA grunnet manglende reell bruk for varer i klasse 32, jf. varemerkeloven § 37. Klagenemnda kom til motsatt resultat som Patentstyret. Merket ble funnet å være tatt i reell bruk for «frukt» i klasse 31. Klagenemnda fant videre at varene merket var tatt i reell bruk for, sto i «direkte forbindelse» med samtlige av varene i klasse 32. Klagen ble tatt til følge.