05.02.2024

IZOVAT (komb.)

VM 23/00114

Varemerke. Administrativ overprøving. Klagen ble tatt delvis til følge. Varemerkeloven § 37. Det kombinerte merket IZOVAT ble begjært slettet av Patentstyret på grunn av manglende bruk for hele varefortegnelsen. For Klagenemnda la klager fram dokumentasjon som viste bruk av merket for varene i klasse 17. Merket ble ikke bevist bruk for varene og tjenestene i klasse 19 og 37. Merket opprettholdes for alle varene i klasse 17, og slettes for alle varene og tjenestene i klasse 19 og 37.