Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 17/00204

it's (komb.) - Sakskostnader

Varemerke. Patentstyrelova § 9. Særskilt klage over sakskostnadsspørsmålet. Klager ble ikke tilkjent sakskostnader i Patentstyret, da man fant at innklagede hadde vunnet frem i det vesentlige basert på hvor mange klasser merket ble opprettholdt for. Klagenemnda kom derimot til at kostnadene måtte deles. Vesentlighetsvurderingen kan ikke avgjøres kun basert på hvor mange klasser merket som er gjenstand for overprøving blir opprettholdt for. Kostnader for Klagenemnda ble ikke tilkjent.