21.05.2021

IoT WoRKS

VM 21/00037

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket er uten særpreg for tjenestene i klasse 42. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg, men mente i tillegg at merket var beskrivende for de aktuelle tjenestene. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning.