29.12.2022

InstaView

VM 22/00092

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Spørsmålet i saken er om ordmerket InstaView er beskrivende eller mangler særpreg for varer i klasse 7 og 11. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merket er beskrivende for varene i klasse 7 og 11, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Klagenemnda forkaster klagen og nekter registrering for de søkte varene.