30.01.2023

INFOSYS

VM 22/00093

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første, andre og tredje ledd. Klagenemnda kom til at merket INFOSYS er beskrivende og mangler særpreg for alle varene og tjenestene i klassene 9, 16, 35, 36, 37, 42. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at gjennomsnittsforbrukeren umiddelbart vil oppfatte INFOSYS som «information system» på engelsk, eller «informasjonssystem» på norsk. Merket beskriver egenskaper, art og innhold ved varene og tjenestene. Innarbeidelsesdokumentasjonen viser ikke at merket har oppnådd særpreg gjennom bruk. Det skal mye til for at et beskrivende merke skal anses innarbeida som kjennetegn. Dokumentasjonen kaster i svært liten grad lys over hvorvidt bruken har fått slik virkning at merket er godt kjent som noens særlige kjennetegn for de aktuelle varene og tjeneste. Klagen forkastes.