Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00034

IMESSAGE

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første til tredje ledd, jf. § 3 tredje ledd. Klage begrenset til et utvalg tjenester i klasse 38. Klagenemnda kom til at IMESSAGE var beskrivende for tjenestene, og dermed manglet iboende særpreg. Etter en helhetsvurdering av den innsendte dokumentasjonen kom Klagenemnda likevel frem til at merket kunne registreres, da det var godtgjort at IMESSAGE var godt kjent som noens særlige kjennetegn og således innarbeidet. Klagen ble til følge.