06.01.2023

IMDB

VM 22/00087

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmålet i saken er om ordmerket IMDB er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 9, 35, 38, 41, 42 og 45. Klagenemnda finner det sannsynliggjort at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte IMDB som en beskrivende forkortelse når det brukes på de fleste av de aktuelle varene og tjenestene. For bestemte underholdningsrelaterte varer og tjenester i klasse 9, 35 og 41 vil gjennomsnittsforbrukeren imidlertid ikke direkte og umiddelbart oppfatte IMDB som beskrivende. Klagenemnda omgjør derfor Patentstyrets avgjørelse delvis, og merket kan gis virkning for de nærmere angitte varene og tjenestene i klasse 9, 35 og 41.