Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00095

ILLUMINATING THE MARKETS

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om flerordsmerket ILLUMINATING THE MARKETS er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 9, 16, 35, 36 og 41. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene. Videre kunne ikke Klagenemnda legge vekt på klagers henvisning til virkninger av bruk av merket, jf. varemerkeloven § 14 tredje ledd. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge.