Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00118

HYPERFLEX

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 18 og 25. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende for varene og tjenestene. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrering for samtlige varer.