25.04.2023

HydraFacial

VM 22/00129

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket HydraFacial er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 3, 10 og 44. Klagenemnda finner at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte den konkrete sammenstillingen som informasjon om at de aktuelle varene gir fuktighetsgivende ansiktsbehandling eller en ansiktsbehandling der vann inngår i behandlingen. Klagenemndas konklusjon er at merket beskriver egenskaper ved varene, og at det mangler særpreg. Klagen ble forkastet.