25.04.2023

HOODSHIELD

VM 22/00130

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket HOODSHIELD er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 25 Klagenemnda er av den oppfatning at gjennomsnittsforbrukeren, uten nærmere ettertanke, vil oppfatte merketeksten som en «hetteskjerm» eller et «hettevern». Sammenstillingen er grammatikalsk korrekt, og angir varenes art og egenskaper; nemlig at hetten er utstyrt med en innebygd skjerm/beskyttelse som verner brukeren mot ytre påkjenninger. Klagenemndas konklusjon er at merket beskriver egenskaper ved varene, og at det mangler særpreg. Klagen ble forkastet.