22.09.2017

HOMESTYLE ANGUS BURGER

VM 17/00052

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om det kombinerte merket HOMESTYLE ANGUS BURGER er beskrivende og mangler særpreg for varer i klasse 29 og 30. Klagenemnda kom til at merketeksten beskriver at varene enten er hjemmelagede hamburgere av angus-kjøtt, at de kan brukes til å lage slike hamburgere eller er tilbehør til disse. Den figurative utformingen tilfører ikke merket som helhet det tilstrekkelige særpreg. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.