Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00094

HOME EASY LIVING EASY CARING (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er uten særpreg for varene i klasse 3, 16, 18, 20, 21 og 24. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg for samtlige varer, men også at det var beskrivende for varene i klasse 16, 20, 21 og 24. Klagenemnda kunne heller ikke se at den figurative utformingen tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrering for samtlige varer.