08.09.2023

HiSecEngine

VM 23/00045

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble tatt delvis til følge. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at ordmerket HiSecEngine har iboende særpreg for enkelte varer i klasse 9. Merket er imidlertid beskrivende og mangler særpreg for resten av varene i klasse 9 og alle tjenestene i klasse 42. Merket angir art, egenskaper, kvalitet og formål ved de disse varene og tjenestene.