24.10.2022

HIGH COAST SINGLE MALT WHISKY 63° N SWE (komb.)

VM 22/00056

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken gjelder spørsmålet om merket HIGH COAST SINGLE MALT WHISKY 63° N SWE er beskrivende fordi det angir de omsøkte varenes geografiske opprinnelse. Klagenemnda kom til at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket som et stedsnavn. Selv om merket rent faktisk sikter til stedet Höga kusten i Sverige, fant Klagenemnda det ikke bevist at den norske gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte merket slik. Klagenemnda kom derfor til motsatt resultat som Patentstyret. Klagen tas til følge, og merket kan gis virkning for varene i klasse 33.