28.06.2023

HELM MASTER (komb.)

VM 23/00022

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken gjelder spørsmålet om det kombinerte merket HELM MASTER er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for varer i klasse 9. Slik Klagenemnda ser det vil ikke merketeksten umiddelbart oppfattes beskrivende, men snarere som en antydning om egenskaper ved varene. Merket anses dermed som suggestivt og egnet til å feste seg i bevisstheten som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Klagenemnda tar klagen til følge, og merket kan registreres for alle de aktuelle varene.