Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00130

HAN KJØBENHAVN

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende for varene i klasse 9 og 25. Klagenemnda kom til at merket var beskrivende for de aktuelle varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert.