15.01.2021

HALMSTAD Cocktail SERIES (komb.)

VM 20/00141

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og uten særpreg for varene i klasse 32 og 33. Klagenemnda kom til at HALMSTAD ville bli oppfattet som en geografisk angivelse av varenes opprinnelsessted, og at COCKTAIL SERIES ville oppfattes som en angivelse av varenes art og bruksområde. Klagenemnda kunne heller ikke se at den figurative utformingen tilførte merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrering for samtlige varer.