30.10.2020

h-POWER

VM 20/00121

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 9 og 12. Klagen ble forkastet, og det søkte merket ble nektet registrert.