Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00027

GREEN MOTION

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket er uten særpreg for tjenestene i klasse 39. Klagenemnda kom til at merket mangler særpreg, men mente i tillegg at merket var beskrivende for de aktuelle tjenestene. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning.