Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00092

Good and Go

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om flerordsmerket GOOD AND GO mangler særpreg for varer i klasse 29, 30 og 32. Klagenemnda kom til at merketeksten ikke var direkte beskrivende, men at den mangler det tilstrekkelige særpreg for registrering. Samtlige av de omsøkte varene relaterer seg til mat og drikke, og merket vil enkelt og umiddelbart oppfattes som informasjon om at dette er gode, velsmakende eller sunne varer som er klare til å ta med seg. Klagenemnda fant at gjennomsnittsforbrukeren ikke vil kunne utlede en bestemt kommersiell opprinnelse fra ordsammenstillingen, og at merket derfor ikke oppfyller et varemerkes garantifunksjon. Klagen ble ikke tatt til følge.