Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 19/00048

GOLDBÄREN

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket GOLDBÄREN er beskrivende og mangler særpreg for «confectionary» i klasse 30. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende da den angir varenes utseende ved at disse kan være formet som bjørner og ha gullfarge eller være pakket inn i gullfarget papir. Klagenemnda kom således til samme resultat som Patentstyret, og klagen ble forkastet.