Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 20/00067

GOING BIG

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Klagenemnda mente, i motsetning til Patentstyret, at merket ikke var beskrivende. Spørsmål om merket er uten særpreg for varene i klasse 3. Klagenemnda kom til at merketeksten GOING BIG kun ville oppfattes som et rosende og salgsfremmende uttrykk når det ble brukt på varene i klasse 3. Følgelig var merket uten særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning i Norge for alle varene i klasse 3.