04.01.2023

Go' Vegan Be nice (komb.)

VM 22/00091

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Spørsmålet i saken er om det kombinerte merket GO’ VEGAN BE NICE er beskrivende eller mangler særpreg for varer i klasse 29, 30, 31 og 32. Klagenemnda er enig med Patentstyret i at merket er beskrivende for varene, jf. varemerkeloven § 14 andre ledd bokstav a. Merket er også villedende for «egg» og «honning» i klasse 29 og 30, jf. varemerkeloven § 15 første ledd bokstav b. Klagenemnda forkaster klagen og nekter registrering for de søkte varene.