31.05.2023

Glow Recipe

VM 22/00153

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd bokstav a. Spørsmål om ordmerket Glow Recipe mangler særpreg for hudpleieprodukter og sminke i klasse 3. Etter Klagenemndas vurdering vil gjennomsnittsforbrukeren forstå merketeksten som et positivt og salgsfremmende utsagn om at varene er oppskriften på glødende hud eller løsningen hvis man vil oppnå glød. Klagenemnda mener at den norske gjennomsnittsforbrukeren ikke vil oppfatte merket om en angivelse av varenes kommersielle opprinnelse. Merket mangler derfor særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble forkastet.