Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00051

GEOCLEAN

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om merket er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene og tjenestene i klasse 19 og 37. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene og tjenestene. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet virkning i Norge.