Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 18/00031

G 1000

Sammendrag
Varemerke. Administrativ overprøving. Varemerkeloven § 37. Spørsmål om registreringen av ordmerket G 1000 skulle slettes på grunn av manglende bruk. Klagenemnda kom i likhet med Patentstyret til at det ikke var dokumentert bruk av merket for de aktuelle varene i klasse 25, kun på stoffet som var en delkomponent av de ferdige varene. Klagen ble forkastet, og registreringen slettet for «klær, fottøy og hodeplagg». Patentstyrets avgjørelse om å slette registreringen for «senge- og bordtepper» i klasse 24 var ikke klaget inn for Klagenemnda.