05.12.2023

FUSEPLY

VM 23/00096

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble tatt til følge. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom under dissens til at ordmerket FUSEPLY er tilstrekkelig særpreget for de aktuelle varene og tjenestene i klasse 1, 17 og 40. Det er ikke en direkte og spesifikk forbindelse mellom merkets betydningsinnhold og de aktuelle varene og tjenestene.