05.09.2023

FULL FAT LASHES

VM 23/00080

Varemerke. Avslagssak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd bokstav a. Klagenemnda kom til at ordmerket FULL FAT LASHES er beskrivende og mangler særpreg for varene i klasse 3. Merket vil oppfattes som informasjon om varenes art, egenskaper og formål.