05.02.2024

Fuck Cancer

VM 23/00104

Varemerke. Innsigelsessak. Klagen ble forkastet. Varemerkeloven § 14 første ledd. Klagenemnda kom til at ordmerket Fuck Cancer mangler særpreg for varene og tjenestene i klasse 14, 36 og 41. Merketeksten vil oppfattes som et slagord. Merket har ikke oppnådd særpreg gjennom bruk.