29.04.2022

FROM THE SPRINGS OF HELL HELLHOUND ENERGY (komb.)

VM 21/00144

Varemerke. Innsigelse. Varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Spørsmål om det var risiko for forveksling mellom klagers kombinerte merke FROM THE SPRINGS OF HELL og de eldre registreringene HELL og HELL ENERGY DRINK, for varer i klasse 30 og 32. Klagenemnda kom til at det ikke forelå forvekslingsfare mellom merkene for drikkevarer, og at FROM THE SPRINGS OF HELL ikke er registrert i strid med varemerkeloven § 16 bokstav a, jf. § 4 første ledd bokstav b. Klagen ble derfor tatt til følge, og registreringen blir å opprettholde.