29.08.2022

FRESHLOOK

VM 22/00038

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om varemerket FRESHLOOK er beskrivende og mangler særpreg for «contact lences» i klasse 9. Klagenemnda har under dissens kommet til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert.