24.04.2023

FRAGTrack

VM 22/00114

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Spørsmål om ordmerket FRAGTrack er beskrivende og mangler særpreg for varer og tjenester i klasse 9 og 42. Gjennomsnittsforbrukeren vil umiddelbart vil forstå merketeksten som informasjon om at de aktuelle varene og tjenestene gjør det mulig å spore fragmentering i sprengte steinmasser. Klagenemndas konklusjon er at merket beskriver egenskaper ved varene, og at det mangler særpreg. Klagen ble forkastet.