Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00127

For dine ansatte For dine kunder For ditt selskap For samfunnet (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd. Spørsmål om merket mangler særpreg for tjenestene i klasse 35, 41 og 42. Klagenemnda kom til at merket manglet særpreg for de aktuelle tjenestene, og til at den grafiske utformingen ikke tilfører merket som helhet tilstrekkelig særpreg. Klagen ble ikke tatt til følge, og merket ble nektet registrert.