31.03.2023

FLOWCYCLO

VM 22/00117

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første og andre ledd. Saken gjelder spørsmålet om det ordmerket FLOWCYCLO er beskrivende og mangler særpreg som kjennetegn for varer og tjenester i klasse 9, 10 og 44. Klagenemnda kommer til at kjennetegnet FLOWCYCLO ikke er direkte beskrivende og har tilstrekkelig distinktiv evne. Klagenemnda finner at gjennomsnittsforbrukeren vil oppfatte FLOWCYCLO slik at det henspiller på menstruasjonsblødning og syklus, men at merkets meningsinnhold er tilstrekkelig vagt til at det ikke er direkte beskrivende, og at det vil feste seg i bevisstheten som en angivelse av kommersiell opprinnelse. Merket kan gis virkning for de aktuelle varene og tjenestene.