08.04.2022

FLEXSTEEL (komb.)

VM 22/00025

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. De omsøkte varene i klasse 17, som Patentstyret tilbød registrering for, er skilt ut i en egen søknad. Spørsmålet for Klagenemnda var derfor om FLEXSTEEL er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 6. Klagenemnda kom til at merketeksten er beskrivende og mangler særpreg for disse varene. Den grafiske utformingen tilfører heller ikke merket tilstrekkelig særpreg som helhet. Klagen ble ikke tatt til følge, og det søkte merket ble nektet registrert for varene i klasse 6.