Klagenemda for industrielle rettigheter

VM 21/00110

FläktGroup (komb.)

Varemerke. Avslag. Varemerkeloven § 14 første ledd og andre ledd. Spørsmål om FLÄKTGROUP er beskrivende og mangler særpreg for de omsøkte varene i klasse 11. Klagenemnda kom til at merket er beskrivende og mangler særpreg for de aktuelle varene. Den grafiske utformingen tilfører heller ikke merket tilstrekkelig særpreg som helhet. Klagen ble ikke tatt til følge, og den internasjonale registreringen ble nektet virkning i Norge.